Pirkšanas noteikumi

 1. Vispārīgi noteikumi

1.1. Datu pārzinis un tīmekļa vietnes www.prekybos-iranga.lt operators (turpmāk – datu pārzinis vai pārdevējs) ir UAB NNPI. Uzņēmuma kods: 302596662; adrese: Meduvio 1. st. 44G, Senoji Tarpupio ciems, Senųjų Trakai sen., Traķu rajons. sav., LT-21148; e-pasta adrese: info@nnpi.lt.

1.2. Pircējs – aktīva fiziska vai juridiska persona, kas iegādājusies preces interneta veikalā www.prekybos-iranga.lt.

1.3. Preču pirkšanas un pārdošanas noteikumi (turpmāk – Noteikumi) regulē Pircēja un Pārdevēja tiesības un pienākumus, Preču cenas, apmaksas kārtību, nosacījumus, piegādi, Preču kvalitātes garantiju, Preču atgriešanu un apmaiņu, kā arī atbildību.

1.4. Šie Preču pirkšanas un pārdošanas noteikumi (turpmāk – Noteikumi) ir Pusēm saistošs juridisks dokuments, kas nosaka Pircēja un Pārdevēja tiesības, pienākumus un atbildību, Pircējam iegādājoties preces veikalā.

1.5. Pārdevējs patur tiesības jebkurā laikā mainīt, grozīt vai papildināt noteikumus, ņemot vērā likumā noteiktās prasības. Pircējs tiek informēts veikala vietnē. Kad pircējs pērk e-pastu. uz Veikalu attiecas Noteikumi, kas ir spēkā pasūtījuma veikšanas brīdī.

1.6. Jums ir tiesības iegādāties tiešsaistes veikalā:

1.6.1. darbspējīgas fiziskas personas, t.i., personas, kuras sasniegušas pilngadību un kuru rīcībspēja nav ierobežota ar tiesas rīkojumu;

1.6.2. nepilngadīgie vecumā no 16 līdz 18 gadiem ar vecāku vai aizbildņu piekrišanu

1.6.3. juridiskas personas;

1.6.4. visu iepriekšminēto personu pilnvarotie pārstāvji.

1.7. Apstiprinot noteikumus, pārdevējs arī garantē, ka saskaņā ar 1.3. punktu, Pircējam ir tiesības preces iegādāties veikalā.

1.8. Līgums starp Pircēju un Pārdevēju tiek uzskatīts par noslēgtu no brīža, kad Pircējs veikalā ir izveidojis iepirkumu grozu, norādījis piegādes adresi, izvēlējies apmaksas veidu un izlasījis Pārdevēja noteikumus, noklikšķinājis uz pogas “Apstiprināt pasūtījumu”.

1.9. Katrs līgums, kas noslēgts starp Pircēju un Pārdevēju, tiek glabāts interneta veikalā.

 1. Personas datu aizsardzība.

2.1. Lai pasūtītu preces e-veikalā, pircējs var:

2.1.1. reģistrējoties uz šo e-pastu. veikalā – ievadot reģistrācijā pieprasītos datus; 2.1.2. bez reģistrēšanās šajā veikalā.

2.2. Pircējs, pasūtot preces 2.1. Klauzulā paredzētajā veidā attiecīgajos informācijas laukos, ko nodrošina Pārdevējs, jānorāda Pircēja personas dati, kas nepieciešami preču pasūtījuma pareizai izpildei: vārds, uzvārds, piegādes adrese, tālruņa numurs un e-pasts. epasta adrese.

2.3. Apstiprinot šos noteikumus, Pircējs piekrīt, ka 2.2. Pircēja personas dati, kas norādīti 1. punktā, tiks apstrādāti preču un pakalpojumu pārdošanas veikalā, lai analizētu Pārdevēja darbības un veiktu tiešo mārketingu.

2.4. Piekrītot tam, ka Pircēja personas dati tiks apstrādāti ar mērķi pārdot preces un pakalpojumus Pārdevēja veikalā, Pircējs arī piekrīt, ka Pircēja norādītais e-pasts. Preču pasūtīšanai nepieciešamās informācijas ziņas tiks nosūtītas uz e-pasta adresi un tālruņa numuru.

2.5. Reģistrējoties veikalā un pasūtot preces, pircējs apņemas uzglabāt un neizpaust nevienam pieteikšanās informāciju.

 1. Pircēja tiesības un pienākumi.

3.1. Pircējam ir tiesības iegādāties preces veikalā šajos noteikumos un citās šī veikala informācijas sadaļās noteiktajā kārtībā.

3.2. Saskaņā ar Lietuvā spēkā esošajiem likumiem komerciālās mēbeles netiek atdotas. Izņemot gadījumus, kad kurjers joprojām izsaiņo preces vai redz bojātu iesaiņojumu, atrod preces ar trūkumiem un par to informē kurjeru un uzraksta to pavadzīmē. Šajā gadījumā preces tiek apmainītas vai atmaksātas pēc pārdevēja ieskatiem.

3.3. Ja pircēja reģistrācijas veidlapā norādītie dati mainās, pircējam tie nekavējoties jāatjaunina.

3.4. Pircējs apņemas nenodot savu pieteikšanās informāciju trešajām personām. Ja Pircējs zaudē pieteikšanās datus, viņam par to nekavējoties jāinformē Pārdevējs, izmantojot saziņas līdzekļus, kas norādīti sadaļā “Kontakti”.

3.5. Izmantojot veikalu, Pircējs piekrīt šiem pirkšanas un pārdošanas noteikumiem un apņemas tos ievērot un nepārkāpt Lietuvas Republikas tiesību aktus.

 1. Pārdevēja tiesības un pienākumi.

4.1. Pārdevējs apņemas radīt visus apstākļus, lai Pircējs varētu pareizi izmantot veikala sniegtos pakalpojumus.

4.2. Ja Pircējs mēģina sabojāt Pārdevēja veikala stabilitāti un drošību vai pārkāpj savas saistības, Pārdevējam ir tiesības nekavējoties un bez iepriekšēja brīdinājuma ierobežot vai apturēt Pircēja piekļuvi veikalam vai izņēmuma gadījumos atcelt Pircēja reģistrāciju.

4.3. Pārdevējs apņemas ievērot Pircēja tiesības uz Pircēja personiskās informācijas privātumu, kas norādīts veikala reģistrācijas veidlapā.

4.4. Pārdevējs apņemas piegādāt Pircēja pasūtītās preces uz Pircēja norādīto adresi.

 1. Preču pasūtīšana, cenas, apmaksas kārtība, termiņi.

5.1. Veikalā Pircējs var iegādāties visu diennakti, 7 dienas nedēļā.

5.2. Līgums stājas spēkā ar brīdi, kad Pircējs noklikšķina uz pogas “Apstiprināt pasūtījumu”, un, saņemot pasūtījumu, Pārdevējs to apstiprina – nosūta apstiprinājuma vēstuli uz Pircēja norādīto e-pastu. e-pasts.

5.3. Produktu cenas e-pasts veikalā un aizpildītā pasūtījumā eiro, ieskaitot PVN.

5.4. Pircējs maksā par precēm vienā no šiem veidiem:

5.4.1. rēķini pa e-pastu banku darbība;

5.4.2. Bankas pārskaitījuma maksājums;

5.5. Skaidrā naudā. Vairāk informācijas https://prekybos-iranga.lt/lv/maksajums

 1. Preču piegāde.

6.1. Pircējs, izvēloties piegādes pakalpojumu pasūtīšanas laikā, apņemas norādīt precīzu preču piegādes vietu.

6.2. Preces piegādā Pārdevējs vai Pārdevēja pilnvarotais pārstāvis (kurjers).

6.3. Pārdevējs piegādā preces Pircējam saskaņā ar noteikumiem, kas norādīti preču aprakstos. Šie nosacījumi ir provizoriski un nav piemērojami gadījumos, kad Pārdevējam nav nepieciešamo preču noliktavā, un Pircējs tiek informēts par pasūtīto preču trūkumu. Tajā pašā laikā Pircējs piekrīt, ka izņēmuma gadījumos preču piegāde var kavēties neparedzētu apstākļu dēļ, kurus Pārdevējs nevar ietekmēt. Šajā gadījumā Pārdevējs apņemas nekavējoties sazināties ar pircēju un vienoties par piegādes noteikumiem.

6.4. Visos gadījumos Pārdevējs tiek atbrīvots no atbildības par preču piegādes noteikumu pārkāpšanu, ja preces netiek piegādātas Pircējam vai netiek piegādātas savlaicīgi Pircēja vainas dēļ vai tādu apstākļu dēļ, kurus Pārdevējs nevar ietekmēt.

6.5. Pircējam visos gadījumos nekavējoties jāinformē Pārdevējs, ja sūtījums tiek uzrādīts sasmalcinātā vai citādi bojātā iepakojumā, ja sūtījumā ir nesakārtotas preces vai to nepareizs daudzums, nepilnīgas preces. Informācija jāsniedz, kurjeram neizejot.

6.6. Visos gadījumos, ja pircējs piegādes laikā pamana jebkādu iesaiņojuma bojājumu, viņam kurjera sniegtajā piegādes dokumentā ir jānorāda savas piezīmes vai jāsastāda atsevišķs ziņojums par šiem bojājumiem. Pircējam tas jādara kurjera klātbūtnē. To nedarot, Pārdevējs tiek atbrīvots no atbildības Pircējam par preču bojājumiem, kas saistīti ar iesaiņojuma bojājumiem, ko Pircējs nenorādīja kurjera piegādes dokumentā.

 1. Produkta kvalitāte, garantijas.

7.1. Sīkāka informācija par katru veikalā pārdoto preci parasti ir norādīta preces aprakstā, kas pievienota katrai precei.

7.2. Pārdevējs nav atbildīgs par to, ka preces veikalā pēc to krāsas, formas vai citiem parametriem Pircēja izmantotā monitora īpašību dēļ var neatbilst faktiskajam preču lielumam, formai un krāsai.

7.3. Pārdevējs uz noteiktu laiku nodrošina kvalitātes garantijas noteikta veida precēm, kuru īpašais termiņš un citi nosacījumi ir norādīti šādu preču aprakstos.

7.4. Ja pārdevējs nenodrošina kvalitātes garantiju dažiem preču veidiem, garantija ir spēkā attiecīgajos tiesību aktos.

 1. Preču atgriešana un apmaiņa.

8.1. Pircējam preces ir jāatdod oriģinālajā un nesabojātajā iesaiņojumā. Pircējs ir atbildīgs par preces komplektēšanu un iesaiņošanu. Ja prece nav pareizi samontēta un iesaiņota, Pārdevējam ir tiesības nepieņemt atpakaļ nosūtīto preci. Atdodot preces, Pircējam jāpievieno rēķina oriģināls, kas tika saņemts kopā ar precēm, un ir nepieciešams aizpildīt un parakstīt atgriešanas veidlapu.

8.2. Preces nevar atgriezt, ja tās ir izmantotas un / vai sabojātas un / vai ir zaudējušas savu izskatu (preču ārējā izskatā vai to iesaiņojuma izmaiņas, kas bija vajadzīgas preču pārbaudei, netiek uzskatītas par būtiskām preču izskata izmaiņām).

8.3. Pircējam nav tiesību atteikties no pārdošanas līguma šādos gadījumos:

8.3.1. Ja pārdošanas līgums ir noslēgts par precēm, kas ražotas saskaņā ar Pircēja speciālajiem norādījumiem, kuras nav izgatavotas iepriekš un tiek ražotas pēc Pircēja personīgās izvēles vai instrukcijas, vai precēm, kas ir pielāgotas Pircēja personīgajām vajadzībām;

8.3.2. ja pirkuma līgums ir noslēgts par ātri bojājošām precēm vai precēm ar īsu derīguma termiņu;

8.3.3. ja pirkuma līgums ir noslēgts par iesaiņotām precēm, kuras pēc piegādes ir iesaiņotas un kuras nav piemērotas atgriešanai veselības aizsardzības vai higiēnas apsvērumu dēļ.

8.4. Pārdevējs ne vēlāk kā 14 dienu laikā no dienas, kad preces tiek atgrieztas Pārdevējam, vai pēc Pircēja pierādījuma iesniegšanas Pārdevējam, ka preces ir nekvalitatīvas un tiek nosūtītas, atkarībā no tā, kurš notiek vispirms, atmaksā pircējam samaksātās summas par atpakaļ nosūtītajām precēm.

 1. Pircēja un pārdevēja pienākumi.

9.1. Pircējs ir pilnībā atbildīgs par pircēja sniegto personas datu pareizību. Ja Pircējs reģistrācijas veidlapā nesniedz precīzus personas datus, Pārdevējs nav atbildīgs par sekām un iegūst tiesības pieprasīt no Pircēja tiešus zaudējumus.

9.2. Pircējs ir atbildīgs par darbībām, kas veiktas, izmantojot šo veikalu.

9.3. Reģistrētais pircējs ir atbildīgs par savu pieteikšanās datu nodošanu trešajām personām. Ja Veikala sniegtos pakalpojumus izmanto trešā persona, kura ir pieteicusies veikalā, izmantojot Pircēja pieteikšanās datus, Pārdevējs šo personu uzskata par Pircēju.

9.4. Pārdevējs tiek atbrīvots no jebkādas atbildības gadījumos, kad zaudējumi rodas tāpēc, ka Pircējs, neskatoties uz Pārdevēja ieteikumiem un Pircēja saistībām, neizlasīja šos Noteikumus, kaut arī viņam tika dota šāda iespēja.

9.5. Ja Pārdevēja veikalā ir saites uz citu uzņēmumu, iestāžu, organizāciju vai personu e-pastiem. Pārdevējs nav atbildīgs par tajā esošo informāciju vai tajā veiktajām darbībām, kā arī neuzrauga un nekontrolē šīs vietnes un nepārstāv šos uzņēmumus un personas.

9.6. Bojājuma gadījumā vainīgā puse otrai pusei atlīdzina zaudējumus tieši.

 1. Mārketings un informācija.

10.1. Pārdevējs pēc saviem ieskatiem var iniciēt veikalā dažādas akcijas.

10.2. Pārdevējam ir tiesības vienpusēji, bez atsevišķa paziņojuma, mainīt akciju noteikumus, kā arī tos atcelt. Jebkuras akciju noteikumu izmaiņas un atcelšana ir spēkā tikai iepriekš, t.i. no brīža, kad tie tiek veikti.

10.3. Pārdevējs visus paziņojumus nosūta ar saziņas līdzekļiem, kas norādīti Pircēja reģistrācijas veidlapā.

10.4. Pircējs visus paziņojumus un jautājumus nosūta uz Pārdevēja e-pastu. tālruņa un pasta adreses, kas norādītas veikala sadaļā “Kontakti”.

10.5. Pārdevējs nav atbildīgs, ja Pircējs nesaņem informāciju vai apstiprinājuma ziņojumus, kas nosūtīti interneta tīkla, e-pasta pakalpojumu sniedzēja tīkla kļūmju dēļ.

 1. Galīgie iestatījumi.

11.1. Šie preču pirkšanas un pārdošanas noteikumi ir izstrādāti saskaņā ar Lietuvas Republikas likumiem un tiesību aktiem.

11.2. Visas domstarpības, kas rodas no šo noteikumu īstenošanas, tiek risinātas sarunu ceļā. Ja vienošanās netiek panākta, strīdus izšķir saskaņā ar Lietuvas Republikas likumiem.