Privātuma politika

Privātuma un sīkdatņu politika

Personiskās privātuma aizsardzībai ir liela nozīme, tāpēc ir svarīgi, lai, apmeklējot prekybos-iranga.lt, jūs zināt, kad un kādi dati tiek apkopoti, glabāti, glabāti un izmantoti.

  1. Pamatjēdzieni

 

1.1. Datu pārzinis un tīmekļa vietnes www.prekybos-iranga.lt (turpmāk – Uzņēmums) operators ir UAB NNPI, uzņēmuma kods: 302596662, adrese: Meduvio 1-oji str. 44G, Senoji Tarpupio ciems, Senųjų Trakai sen., Traķu rajons. sav., LT-21148, Lietuva; el. e-pasta adrese: info@nnpi.lt.

 

1.2. Datu subjekts – ir aktīva fiziska vai juridiska persona, kuras personas datus Sabiedrība apstrādā.

 

1.3. Personas datu apstrādes noteikumi (turpmāk tekstā – Noteikumi) regulē personas datu vākšanas, apstrādes un glabāšanas pamatprincipus, uz kuriem Datu pārzinis balsta Pircēja personas datu apstrādi.

 

1.4. Personas datu apstrāde – ir jebkura darbība, kas tiek veikta ar Personas datiem: vākšana, ierakstīšana, glabāšana, glabāšana, klasificēšana, grupēšana, apvienošana, modificēšana (pievienošana vai labošana), nodrošināšana, publicēšana, izmantošana, loģiskas un / vai aritmētiskas operācijas, meklēšana, izplatīšana , iznīcināšana vai cita darbība vai darbību kopums.

 

1.5. Automātiskais režīms ir darbības, kuras pilnībā vai daļēji veic ar automātiskiem līdzekļiem.

 

1.6. Darbinieks – ir persona, kas ar Sabiedrību noslēgusi darba līgumu vai līdzīgu līgumu un kuru ar Uzņēmuma vadītāja lēmumu ieceļ apstrādāt Personas datus vai kuras personas dati tiek apstrādāti.

 

1.7.Apstrādātājs – juridiska vai fiziska persona, kuru Sabiedrība ir pilnvarojusi apstrādāt personas datus. Apstrādātājam (-iem) jābūt reģistrētam inspekcijā.

 

1.8. Datu saņēmējs – ir juridiska vai fiziska persona, kurai tiek sniegti Personas dati. Datu saņēmējs (-i) jāreģistrē inspekcijā.

 

1.9. Inspekcija – Lietuvas Republikas Valsts datu aizsardzības inspekcija.

 

1.10. Sīkfails ir neliels teksta fails, kas tiek nosūtīts uz katras personas ierīci, kura apmeklē vietni, no kuras vietnei piekļūst un uz laiku tajā glabājas.

 

  1. Vispārīgi noteikumi

 

2.1. Šis dokuments regulē Uzņēmuma un tā Darbinieku rīcību Personas datu apstrādē, izmantojot Uzņēmumā uzstādītus automātiskos personas datu apstrādes rīkus, kā arī nosaka Datu subjektu tiesības, personas datu aizsardzības riska faktorus, personas datu aizsardzības ieviešanas pasākumus un citus ar personas datu apstrādi saistītus jautājumus.

 

2.2. Asmens duomenys turi būti tikslūs, tinkami ir tik tokios apimties, kuri būtina jiems rinkti ir toliau tvarkyti. Jei reikia Asmens duomenų tvarkymui, Asmens duomenys nuolat atnaujinami.

 

2.3. Personas datu apstrādes mērķi ir tiešais mārketings un citi likumīgi un iepriekš definēti mērķi.

 

2.4. Uzņēmuma noteikumi 2.3. apstrādā šādus datu subjektu personas datus punktā norādītajam mērķim:

 

(a) vārds;

 

(b) uzvārds;

 

(c) Epasta adrese;

 

(d) telefona numurs;

 

(e) interesējošā informācija, kuru jūs abonējat;

 

2.5. Personas datu apstrādi regulē Lietuvas Republikas Likums par personas datu tiesisko aizsardzību (2008. gada 1. februāra Nr. X-1444), citi likumi un tiesību akti, kas regulē datu apstrādi un aizsardzību, kā arī šie noteikumi.

 

  1. Personas datu apstrāde

 

3.1. Uzņēmums apstrādā personas datus šādiem mērķiem:

 

e-komercijas pakalpojumu nodrošināšana;

tiešais mārketings, ieskaitot biļetenu sūtīšanu;

citiem mērķiem, kas saistīti ar iekšējo pārvaldi, piemēram, uzņēmuma darbinieku datu apstrādei.

3.2. Uzņēmums apkopo un apstrādā šādas personas datu kategorijas:

 

(a) pamatdati, kas nepieciešami iepriekšminētajiem mērķiem: vārds un kontaktinformācija;

 

(b)dati, kas nepieciešami preču pārdošanai: dati par pasūtījumiem, informācija, kas iekļauta rēķinos, dati par maksājumiem utt.;

 

(c) citi dati, kas tiek savākti ar jūsu piekrišanu un kas ir sīki definēti brīdī, kad tiek lūgta jūsu piekrišana.

 

3.3. Personas dati tiek apstrādāti manuāli un automātiski, izmantojot uzņēmumā uzstādītos personas datu apstrādes rīkus.

 

3.4. Personas datus ir tiesības apstrādāt tikai darbiniekiem un vadītājiem. Katram Darbiniekam / apstrādātājam, kurš ir norīkots apstrādāt Personas datus, ir jāuztur Personas datu konfidencialitāte un jāievēro personas datu aizsardzības likumdošanas prasības.

 

3.5. Darbiniekam / vadītājam:

 

(a) saglabāt Personas datu konfidencialitāti;

 

(b) apstrādāt Personas datus saskaņā ar Lietuvas Republikas likumiem, citiem tiesību aktiem un šiem noteikumiem;

 

(c) nekādā veidā neizpaust, nepārsūtīt un neradīt nosacījumus piekļuvei Personas datiem nevienai personai, kurai nav atļauts apstrādāt Personas datus;

 

(d) nekavējoties paziņo uzņēmuma vadītājam vai viņa pilnvarotajam par jebkuru aizdomīgu situāciju, kas var radīt draudus Personas datu drošībai.

 

3.6. Darbiniekiem, kuri automātiski apstrādā personas datus vai no kuriem datori var piekļūt vietējā tīkla zonām, kur tiek glabāti personas dati, ir jāizmanto paroles. Paroles periodiski, kā arī noteiktos apstākļos (piemēram, darbinieka maiņa, ielaušanās draudi, aizdomas, ka parole ir kļuvusi zināma trešajām personām, ir jāmaina). Darbinieks, kurš strādā pie konkrēta datora, zina tikai savu paroli.

 

3.7. Datoru apkopes darbiniekam ir jāpārliecinās, ka personas datu faili netiek “koplietoti” no citiem datoriem un ka pretvīrusu programmas tiek periodiski atjauninātas.

 

3.8. Darbinieks, kas ir atbildīgs par datoru apkopi, kopē datoru datņu failus. Ja šie faili tiek pazaudēti vai sabojāti, atbildīgajam darbiniekam tie ir jāatjauno dažu darba dienu laikā.

 

3.9. Personas datu aizsardzību organizē, nodrošina un veic uzņēmuma vadītājs vai viņa iecelts darbinieks.

 

3.10. Darbinieks zaudē tiesības apstrādāt Personas datus, kad beidzas Darbinieka darba līgums vai līdzīgs līgums ar Sabiedrību vai kad uzņēmuma vadītājs atsauc Darbinieka norīkojumu apstrādāt Personas datus.

 

3.11. Pārvaldnieks zaudē tiesības apstrādāt Personas datus, kad tiek izbeigts Pārziņa līgums ar Sabiedrību.

 

Sīkdatņu politika

 

Kas ir sīkdatnes?

Sīkdatne ir neliels teksta dokuments ar unikālu identifikācijas numuru, kas tiek pārsūtīts no vietnes uz apmeklētāja datoru, lai vietnes administrators varētu atšķirt apmeklētāja datoru un redzēt tā darbību vietnē. Sīkdatnes nav vīrusi, un to lietošana ir pilnīgi droša jūsu ierīcēm un tajās esošajai informācijai.

 

Kāpēc mēs izmantojam sīkfailus?

Sīkfaili ļauj vietnei efektīvāk darboties un uzlabot savus pakalpojumus, kā arī sniegt informāciju vietņu administratoriem statistikas vai reklāmas nolūkos. Pirmkārt, lai personalizētu navigācijas pieredzi, atceroties jūs (piemēram, atpazīstot, kad pierakstāties savā kontā, pārtraucat rādīt jums neatbilstošas ​​reklāmas utt.). Mēs arī izmantojam sīkfailus, lai personalizētu jūsu pārlūkošanas pieredzi un jums parādīto saturu, kā arī sniegtu jums atbilstošus ieteikumus.